Υπηρεσιακά Εκπαιδευτικών

1 2 3 4 5 6 9

Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών ΔΠΕ Αχαΐας

Αναρτήθηκε: | 12:36 μμ

  • Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ανακοινώνει τους  πίνακες δεκτών Yποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών.  
  • Οι δεκτοί υποψήφιοι/ες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, ήτοι από 17/11/2023 έως και 20/11/2023  υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους
  • Οι Διευθυντές/ντριες  των σχολικών μονάδων εκφράζουν τη γνώμη τους, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των  πινάκων,  ήτοι από Παρασκευή  17/11/2023 έως και Πέμπτη 23/11/2023 και ώρα 15:00, την οποία και διαβιβάζουν στο Τ.Σ.Ε ΠΕ Αχαΐας.

1 2 3 4 5 6 9
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο