Υπηρεσιακά Εκπαιδευτικών

1 4 5 6 7 8 9

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αναρτήθηκε: 10 Οκτωβρίου, 2023 | 10:18 πμ

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, δηλαδή από Τετάρτη 11-10-2023 έως Παρασκευή 13-10-2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail της Διεύθυνσης (mail@dipe.ach.sch.gr ) , ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά προς τεκμηρίωσή τους.

Διαδικασία & Έντυπα καταβολής οδοιπορικών εξόδων

Αναρτήθηκε: 2 Οκτωβρίου, 2023 | 12:10 μμ

Ενημερώθηκαν τα έντυπα και η διαδικασία καταβολής οδοιπορικών εξόδων για το σχ. έτος 2023-24.

Δείτε εδώ:

https://dipe.ach.sch.gr/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1/%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/

1 4 5 6 7 8 9
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο