Υπηρεσιακά Εκπαιδευτικών

1 5 6 7 8 9 11

Αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών ΔΠΕ Αχαΐας

Αναρτήθηκε: 17 Οκτωβρίου, 2023 | 9:06 πμ

  • Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ανακοινώνει τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών.
  • Οι δεκτοί υποψήφιοι/ες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, ήτοι από 17/10/2023 έως και 18/10/2023 υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους.
  • Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων εκφράζουν τη γνώμη τους, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, ήτοι από Τρίτη 17/10/2023 έως και Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 15:00, την οποία και διαβιβάζουν στο Τ.Σ.Ε ΠΕ Αχαΐας.

1 5 6 7 8 9 11
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο