Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

1 4 5 6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ79.01

Αναρτήθηκε: 7 Σεπτεμβρίου, 2023 | 9:18 πμ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ05

Αναρτήθηκε: | 9:17 πμ

Το ΠΥΣΠΕ με την υπ΄αρίθμ. 24/07-09-2023 Πράξη του πραγματοποίησε την συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ07

Αναρτήθηκε: | 9:16 πμ

Το ΠΥΣΠΕ με την υπ΄αρίθμ. 24/07-09-2023 Πράξη του πραγματοποίησε την συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ11

Αναρτήθηκε: | 9:15 πμ

Το ΠΥΣΠΕ με την υπ΄αρίθμ. 24/07-09-2023 Πράξη του πραγματοποίησε την συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ06

Αναρτήθηκε: | 9:11 πμ

Το ΠΥΣΠΕ με την υπ΄αρίθμ. 24/07-09-2023 Πράξη του πραγματοποίησε την συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α Φάση 2023-24

Αναρτήθηκε: 6 Σεπτεμβρίου, 2023 | 9:09 πμ

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο να αναλάβουν υπηρεσία στις ακόλουθες ημερομηνίες:

07/09, 08/09 και 11/09 του 2023

στο Σχολείο που αναφέρεται “ΝΑΙ” στη στήλη ΣΧ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Από τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας

Αποσπάσεις Ειδικής Αγωγής

Αναρτήθηκε: 5 Σεπτεμβρίου, 2023 | 9:02 πμ

Το ΠΥΣΠΕ με την υπ’ αρίθμ. 23/04-09-2023 Πράξη του, ανακοινώνει τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου  ΠΕ60 ΕΑΕ  και ΠΕ70 -ΠΕ71 ΕΑΕ .

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε σχολείο της Αχαΐας και αποσπάστηκαν σε άλλο σχολείο παρουσιάζονται και κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο τοποθέτησής τους, αποκλειστικά και μόνο εφόσον αντικατασταθούν στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

1 4 5 6
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο