Μόνιμοι

1 4 5 6 7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ05

Αναρτήθηκε: | 9:17 πμ

Το ΠΥΣΠΕ με την υπ΄αρίθμ. 24/07-09-2023 Πράξη του πραγματοποίησε την συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ07

Αναρτήθηκε: | 9:16 πμ

Το ΠΥΣΠΕ με την υπ΄αρίθμ. 24/07-09-2023 Πράξη του πραγματοποίησε την συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ11

Αναρτήθηκε: | 9:15 πμ

Το ΠΥΣΠΕ με την υπ΄αρίθμ. 24/07-09-2023 Πράξη του πραγματοποίησε την συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ06

Αναρτήθηκε: | 9:11 πμ

Το ΠΥΣΠΕ με την υπ΄αρίθμ. 24/07-09-2023 Πράξη του πραγματοποίησε την συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Ανακοίνωση Πινάκων Δεκτών Και Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/Ντριών Κενών 4/Θ Και Άνω Σχολικών Μονάδων ΕΑΕ Της ΔΠΕ Αχαΐας.

Αναρτήθηκε: 6 Σεπτεμβρίου, 2023 | 9:05 πμ

Oι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρεςαπό την επόμενη της ανάρτησής τους,

δηλαδή από Πέμπτη 07-9-2023 και ώρα 8:00π.μ. έως και Δευτέρα 11-9-2023 και ώρα 13:30. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@dipe.ach.sch.gr) ,

ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά προς τεκμηρίωσή τους.

Τμήμα Προσωπικού

Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

1 4 5 6 7
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο