Αιτήσεις μετάθεσης ΠΕ60 και ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής για Βελτίωση- Οριστική τοποθέτηση: Υποβολή προτιμήσεων για σχολικές μονάδες

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ60 ΕΑΕ και ΠΕ70 ΕΑΕ που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αιτήσεις για Βελτίωση - Οριστική τοποθέτηση (για όσους εκπαιδευτικούς μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ η αίτηση για οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας έχει δημιουργηθεί αυτόματα) , αφού συμβουλευθούν τους συνημμένους πίνακες μορίων μετάθεσης και οργανικών κενών, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων εντός της παρακάτω προθεσμίας:

από Πέμπτη 25/5/2017 και ώρα 08:00 έως Τετάρτη 31/5/2017 και ώρα 14:00.

Η υποβολή θα γίνεται με κατάθεση της χειρόγραφα συμπληρωμένης αίτησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34.

β) με αποστολή μέσω fax στο 2610229253 ,με την υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης στα τηλέφωνα 2610229232, 234, 236

γ) με αποστολή μέσω email της υπογεγραμμένης αίτησης-δήλωσης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης στα τηλέφωνα 2610229232, 234, 236

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 24 May 2017
Created: 25 May 2017
Last Updated: 25 May 2017