Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα - Χρονοδιάγραμμα για τοποθέτηση Δ/ντή-τριας στο Δ.Σ. Ψωφίδας

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας μετά την ανακοίνωση του ενιαίου προσωρινού αξιολογικού πίνακα, ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα για την τοποθέτηση νέου Δ/ντή-τριας στο Δ.Σ. Ψωφίδας

on 21 August 2017
Created: 22 August 2017
Last Updated: 22 August 2017