ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ

 • Τροποποίηση αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΠΕ70

  Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την πράξη 29/10-9-2020 τροποποιεί τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την πράξη 28/9-9-2020.

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παραμείνουν στα σχολεία τους μέχρι να αντικατασταθούν.

 • Αμοιβαίες μετακινήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2020-2021

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Παρασκευή 11/9/2020.

 • Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ06

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία 1ης ανάθεσης την Παρασκευή 11/9/2020.

 • Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 Γενικής Παιδείας

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Παρασκευή 11/9/2020.

 • Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Παρασκευή 11/9/2020.

 • Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ79.01 Ειδικής Αγωγής: Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ79.01 Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων έως την Παρασκευή 11-9-2020 και ώρα 10:00π.μ.

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή 
  • fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης στο τηλέφωνο 2610229236.

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Αναπληρωτές ΠΕ60ΕΑΕ και ΠΕ70ΕΑΕ: Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής και ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων έως την Πέμπτη 10-9-2020 και ώρα 12:00μ.μ.

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή 
  • fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης στο τηλέφωνο 2610229236.

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής

  Καλούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Πέμπτη 10-9-2020.

 • Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ70: Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων έως την Πέμπτη 10-9-2020 και ώρα 12:00μ.μ.

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή 
  • fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης στο τηλέφωνο 2610229236.

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70

  Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας που αποσπάστηκαν,

  καλούνται να παραμείνουν στο σχολείο τους μέχρι να αντικατασταθούν. 

  Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Πέμπτη 10/9/2020.

 • Ανακοινοποίηση 9/9/2020- Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ06: Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης

  Ανακοινοποιούνται τα κενά ως προς τις εμπλοκές  4, 6, 19 και αφαιρείται η εμπλοκή 38.

  Δίνεται παράταση για τις αιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ06 της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας έως την Τετάρτη 9-9-2020 και ώρα 13:00.

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή 
  • fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης στο τηλέφωνο 2610229236.

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ06: Υποβολή δήλωσης προτίμησης

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ06 της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων έως την Τετάρτη 9-9-2020 και ώρα 10:00π.μ.

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή 
  • fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης στο τηλέφωνο 2610229236.

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ06

  Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 που έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και αποσπάστηκαν,

  καλούνται να παραμείνουν στην οργανική τους θέση μέχρι να αντικατασταθούν. 

  Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τετάρτη 9/9/2020.

 • ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ79.01

  Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 από άλλα ΠΥΣΠΕ καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τετάρτη 9/9/2020.

 • Τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

  Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία που τοποθετήθηκαν την Τετάρτη 9/9/2020.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΕ60 ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  Ανακοινοποιούνται οι αποσπάσεις ΠΕ60 μετά την ανάκληση αποσπάσεων από άλλα ΠΥΣΠΕ των κ. Βέρρα, Δεληγιάννη, Παλαιολογοπούλου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 117342/Ε2/8-9-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ.

 • Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ60: Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ60 της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων από Τρίτη 8-9-2020 έως την Τετάρτη 9-9-2020 και ώρα 10:00π.μ.

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή 
  • fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης στο τηλέφωνο 2610229236.

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ60

  Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 που έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και αποσπάστηκαν,

  καλούνται να παραμείνουν στην οργανική τους θέση μέχρι να αντικατασταθούν. 

  Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τετάρτη 9/9/2020.

 • ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ11

  Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 που έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και αποσπάστηκαν,

  καλούνται να παραμείνουν στην οργανική τους θέση μέχρι να αντικατασταθούν. 

  Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τρίτη 8/9/2020.

   

 • Τροποποίηση στη συμπλήρωση ωραρίου οργανικά τοποθετημένων ΠΕ11 εκπαιδευτικών

  Τροποποιούνται οι συμπληρώσεις ωραρίου μόνο των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο.

  Οι υπόλοιπες συμπληρώσεις ωραρίου παραμένουν ως έχουν.