Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας - Προκήρυξη XV Διεθνούς Διαγωνισμού Ποίησης Castello di Duino 2019

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας, μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, συμμετέχει στη διοργάνωση του 15ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ποίησης Castello di Duino, ο οποίος διοργανώνεται στη Τεργέστη, τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους από τον φορέα Associazione Poesia e Solidarietà σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας και άλλους καταξιωμένους φορείς.


Πρόκειται για ένα Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης που απευθύνεται σε νέους έως 30 ετών και σε σχολεία από όλο τον κόσμο.

Στο διαγωνισμό προβλέπεται ειδικό διαγωνιστικό τμήμα για ΣΧΟΛΕΙΑ με ειδική προθεσμία 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τα σχολεία συμμετέχουν με συλλογικές εργασίες. Οι καθηγητές μπορούν να στείλουν τις συλλογικές εργασίες (περισσότερες από μία) μιας ομάδας μαθητών ή των μαθητών μίας ολόκληρης τάξης ή και μαθητών από διαφορετικές τάξεις. Οι εργασίες αυτές αξιολογούνται ως συλλογική εργασία και βραβεύονται με κριτήριο την διαπιστωμένη ικανότητα των εργασιών να παροτρύνουν τους μαθητές στην ποιητική γραφή.

on 01 November 2018
Created: 01 November 2018
Last Updated: 01 November 2018