Τοποθέτηση εκπαιδευτικού στη θέση του/της προσωρινού/ης Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/ντριας στο Δ.Σ. Κρήνης της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (7ΖΦΝ4653ΠΣ-ΡΨ4_ΑΝΑΚ._Δ.Σ. ΚΡΗΝΗΣ.pdf)7ΖΦΝ4653ΠΣ-ΡΨ4_ΑΝΑΚ._Δ.Σ. ΚΡΗΝΗΣ.pdf 586 kB
on 24 September 2019
Created: 30 September 2019
Last Updated: 30 September 2019