Οδηγίες για την εφαρμογή της με αριθ.163166/Ε2/18-10-2019 ( ΑΔΑ Ψ2ΠΧ4653-ΠΣ-ΑΨΚ) Υ.Α. με θέμα : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 254 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ.pdf 357 kB
on 19 November 2019
Created: 19 November 2019
Last Updated: 19 November 2019