Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αρ. 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’)

on 08 January 2020
Created: 08 January 2020
Last Updated: 08 January 2020