Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Παρακαλούμε για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί να απευθύνονται στις ομάδες υποστήριξης των Σχολείων τους

Οι ομάδες υποστήριξης μπορούν να απευθύνονται στο ΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας μέσα από το Σύστημα Υποβολής Αιτημάτων Στήριξης που βρίσκεται στο κάτω δεξιά μέρος της Αρχικής Ιστοσελίδας της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να αποφεύγεται η τηλεφωνική επικοινωνία καθώς οι περισσότεροι εργαζόμαστε εξ αποστάσεως.

 

on 31 March 2020
Created: 31 March 2020
Last Updated: 31 March 2020