Μετακινήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60 Γ' Φάση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται να παραμείνουν στις αρχικές σχολικές μονάδες μέχρι να αντικατασταθούν.

 

on 08 October 2020
Created: 08 October 2020
Last Updated: 08 October 2020