Δήλωση προτιμήσεων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (Πίνακες και Κενά)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Eιδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ και Παράλληλη) που προσλήφθηκαν στην Δ/νση ΠΕ Αχαΐας για την κάλυψη λειτουργικών κενών (Δ΄ΦΑΣΗ) να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων από σήμερα Τρίτη 5-1-2021 έως Πέμπτη 7-1-2021 και ώρα 9:00 πμ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

on 05 January 2021
Created: 05 January 2021
Last Updated: 05 January 2021