Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του Ι.Ε.Π.

Σας διαβιβάζουμε το από 20-10-2021 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, που ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 10:00, μέχρι και την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των ΣΕΕ και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ60 που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία και για κάποιο λόγο δεν εγγράφηκαν κατά τις δύο προηγούμενες περιόδους.

Με εκτίμηση,

ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.

ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-344 2831

on 22 October 2021
Created: 22 October 2021
Last Updated: 22 October 2021