Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής-ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο

               Τρίτη, 21/12/2021  17:30 – 20:30

Πρόσκληση για παρακολούθηση της διαδικτυακής επιμορφωτικής συνάντησης,

που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του ΠΔΕ Αττικής, κ. Κόσυβα,

και έχει θέμα:

«ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Ευχαριστούμε πολύ!

Γραμματεία ΠΔΕ Αττικής

on 20 December 2021
Created: 20 December 2021
Last Updated: 20 December 2021