Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία και τις μονάδες μετάθεσης (κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούμενων μετάθεση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ:

  • από Περιοχή σε Περιοχή μετάθεσης

Καλούνται τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεών τους και εφ΄όσον εντοπίσουν διαφοροποιήσεις ως προς την μοριοδότηση , να επικοινωνήσουν  στο τηλέφωνο 2610 229234-235.

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται από 05-12-22 μέχρι και 09-12-2022 έως τις 15:00.

Σε περίπτωση δικαίωσης  θα γίνει διόρθωση των μορίων και θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης. Μετά την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων δε θα γίνουν δεκτές ενστάσεις για αλλαγή μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με email (υπογεγραμμένη αίτηση στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ,με την υποχρέωση της επιβεβαίωσης λήψης .

Παρακαλούνται οι κ.κ Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες όλων των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους, με κάθε πρόσφορο υπηρεσιακό τρόπο.

 

            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΕΕΠ ΕΒΠ.xls)ΕΕΠ ΕΒΠ.xls 51 kB
on 05 December 2022
Created: 05 December 2022
Last Updated: 05 December 2022