Πρόγραμμα Εκδήλωσης Σχολικού Εκφοβισμού - Τμήμα Αγωγής Υγείας ΔΙΠΕ Αχαΐας

on 24 February 2020
Last Updated: 24 February 2020
Created: 24 February 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας επισυνάπτω το πρόγραμμα της Ημερίδας σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό εξαιτίας εθνοπολιτισμικών διακρίσεων με θέμα «Η αντιμετώπιση του εθνοπολιτισμικού εκφοβισμού στα σχολεία», που θα πραγματοποιηθεί αύριο,  Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, στο 64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Αμερικής 8, Πάτρα).

Με εκτίμηση

Παπακωνσταντινοπούλου Άρτεμις

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας

Π.Ε. Αχαΐας