Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Πρόσφατο, όπου να αναγράφεται ο γάμος παιδιών, αν υπάρχει, και οποιαδήποτε αλλαγή στον έγγαμο βίο σας , διαζύγιο ή θάνατος με την προϋπόθεση να επισυναφθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη). Σε περίπτωση διαζυγίου να προσκομίζεται το διαζευκτήριο και η δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών αν  υπάρχουν ανήλικα τέκνα
 1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ που επιθυμείτε να πιστώνεται η σύνταξή σας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο IBAN (International Bank Account Nu
 2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (και των δύο όψεων)
 3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΑΦΜ
 4. ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΑΜΚΑ
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α’(Για τους άνδρες- εφόσον δεν υπάρχει στον Ατομικό Φάκελο του υπαλλήλου)
 6. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
  1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, είτε πρόκειται για φοίτηση σε σχολείο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε για τριτοβάθμια ή ΙΕΚ. Στην περίπτωση που στην οικογένεια υπάρχει τέκνο το οποίο έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του, και είναι ακόμα φοιτητής σε 1ο Πτυχίο χρειάζεται, Βεβαίωση από τη Σχολή φοίτησης όπου να αναγράφεται: α) η ημερομηνία έναρξης ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής στη
   Σχολή, ειδικά για τα ΤΕΙ πρέπει να σημειωθεί η έναρξη του 
   εξαμήνου (χειμερινό-εαρινό), β) η προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης σε έτη και μήνες και γ) το έτος στο οποίο είναι ο φοιτητής.
   Σε περίπτωση όμως που πριν συμπληρώσει το 24ο έτος έχει εισαχθεί σε 2η Σχολή (για πτυχίο ή μεταπτυχιακό) τότε χρειάζεται η προηγούμενη βεβαίωση από τη 2η μόνο σχολή.
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΥ κ.λ.π. ΑΠΟ ΤΟ Γ.Λ.Κ. ή από ΤΑΜΕΙΑ (εφόσον υπάρχουν). α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ και β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού, αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).
 8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1983, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΧΑΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ (ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ) ΔΗΛΑΔΗ ΙΚΑ/ΟΑΕΕ/ΟΓΑ.
 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ Ι.Κ.Α. (εάν έχει γίνει)
 10. ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Μ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΑΣ Ή ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ο Α.Μ.Α. ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΝΣΗΜΩΝ.
 11. Τα παραπάνω δεν αφορούν τους ασφαλισμένους που έχουν έστω και μία μέρα

ασφάλισης στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μέχρι 31-12-1982, οι οποίοι, αν εξαγόρασαν προϋπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά της εξαγοράς (απόφαση, απόδειξη καταβολής του ποσού). Όσοι προτίθενται να εξαγοράσουν τη συντάξιμη υπηρεσία τους στο ΓΛΚ και στα λοιπά ταμεία το δηλώνουν στην αίτηση απονομής στη θέση της υπεύθυνης δήλωσης.

Δικαιολογητικά εξαγοράς χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας στο ΓΛΚ (όπως ιδιωτικός χρόνος ασφάλισης, άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού – και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011: έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών):

α) η απόφαση εξαγοράς του ΓΛΚ και

β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού, αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί η εξόφληση, βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον μήνα λήξης παρακράτησης.

Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

 1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΓΙΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ) ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ (επισυνάπτεται)
 2. ΔΗΛΩΣΗ- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ (επισυνάπτεται)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΥΚ (επισυνάπτεται)
 4. ΕΝΤΥΠΟ 1 ΓΙΑ ΔΑΥΚ (επισυνάπτεται)
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (επισυνάπτονται)
 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δ.Υ (διαγράφετε ότι δεν σας ταιριάζει- επισυνάπτεται)

Βοηθητικό αρχείο για τη συνταξιοδότηση (επισυνάπτεται)

on 28 July 2015
Created: 24 January 2023
Last Updated: 24 January 2023