Οδηγίες - Φόρμα Υποβολής 2018 - 2019 PDF Εκτύπωση E-mail

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας


PDF Εκτύπωση E-mail

Για την υλοποίηση Προγραμμάτων το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν συνοπτικά τα ακόλουθα:

Η μαθητική ομάδα στην Πρωτοβάθμια μπορεί να αποτελείται ή να συγκροτείται:

  • Από το σύνολο των μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος
  • Με διατμηματική συνεργασία (π.χ. Γ1΄-Γ2΄)
  • Με συνεργασία περισσοτέρων τάξεων
  • Με συνεργασία διασχολικών ομάδων, προωθώντας έτσι περαιτέρω την έννοια της δικτύωσης

Η διάρκεια των προγραμμάτων μπορεί να είναι από 2 έως 5 μήνες.

 

  • Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να είναι Υπεύθυνος σε ένα πρόγραμμα και Συνεργάτης σε άλλα δυο.
  • Κάθε πρόγραμμα θα έχει μέχρι 3 εκπαιδευτικούς, 1 τον Υπεύθυνο και 2 άλλους ως Συνεργάτες.
  • Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2018, στην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Αχαΐας.

 

Αναλυτικότερες οδηγίες υπάρχουν στην σχετική Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.


Κατεβάστε το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Αγωγής Υγείας  2018-2019 σε αρχείο word:


 

Υποβολή Σχεδίου Προγράμματος 2018 - 2019


Πριν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής του Προγράμματος Αγωγής Υγείας, κάθε Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός πρέπει:

  1. Να έχει συμπληρώσει το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Αγωγής Υγείας 2018-2019 στο οποίο παραθέτει τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που προτίθεται να υλοποιήσει στην τάξη του.
  2. Να έχει αποθηκεύσει αυτό το αρχείο στον υπολογιστή του με ΚΕΦΑΛΑΙΑ χωρίς τελείες, μόνο αριθμοί και γράμματα, ως εξής:

α) για τα δημοτικά

18 ΔΣ ΠΑΤΡΑΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ή

ΔΣ ΤΕΜΕΝΗΣ_ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

β) για τα νηπιαγωγεία:

6 ΝΗΠ ΑΙΓΙΟΥ_ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ή

ΝΗΠ ΑΙΓΕΙΡΑΣ_ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 

Για να ξεκινήσετε την υποβολή του Σχεδίου του Προγράμματός σας πατήστε εδώ.