Το έντυπο για τα πολυθέσια Σχολεία έχει ανανεωθεί (20/9/2023) και 'εχουν διορθωθεί συναρτήσεις που δε λειτουργούσαν.
Ανακοινώνουμε την κατανομή των Σχολικών Μονάδων Αρμοδιότητάς μας σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1964 τ.Β' 27/03/2023.
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
ΑΙΓΙΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΠΑΤΡΑ ΓΚΡΑΦΙΤΙ 2018
ΑΙΓΙΟ ΠΕΥΚΑ
ΠΑΤΡΑ ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΠΑΤΡΑ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ