Δηλώσεις εκπ/κών κλ. ΠΕ60 για προσωρινή τοποθέτηση

Οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ60 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας θα μπορούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για προσωρινή τοποθέτηση για το σχ. έτος 2016-17 μετά την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών, από την Τετάρτη 07/9/2016 μέχρι και την Πέμπτη, 8/9/2016 και ώρα 14.00 μ.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:


1ος. ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας: ΑΠΟ ΕΔΩhttp://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας (Ειδικότητα εκπαιδευτικού:ΠΕ60 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ). Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.


2ος. καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34)

on 05 September 2016
Created: 06 September 2016
Last Updated: 06 September 2016