Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ16: έναρξη ισχύος εμπλοκών

Για την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εμπλοκών των εκπαιδευτικών ΠΕ16 που κατέχουν οργανική θέση σε σχολεία αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση του ΠΥΣΠΕ.

Μέχρι τότε οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

on 23 September 2016
Created: 23 September 2016
Last Updated: 23 September 2016