Δηλώσεις προτίμησης σχολείων για ΠΕ19/20 με ολική διάθεση από ΔΙΔΕ Αχαΐας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19/20 που διατέθηκαν ολικά από τη ΔΙΔΕ Αχαΐας ως Λειτουγικά Υπεράριθμοι, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων την Δευτέρα 10/10/2016 και από ώρα 08:00 έως και 12:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1ος. Ηλεκτρονικά: ΑΠΟ ΕΔΩhttps://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.

 

2ος.καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 30).

 

Από τη Γραματεία του ΠΥΣΠΕ

on 07 October 2016
Created: 07 October 2016
Last Updated: 07 October 2016