Αναπληρωτές ΠΕ60.50, ΠΕ61, ΠΕ70.50, ΠΕ71 ΕΑΕ: Δηλώσεις προτίμησης σχολείων

Καλούνται οι Αναπλήρωτές εκπαιδευτικοί ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ60.50, ΠΕ61, ΠΕ70.50, ΠΕ71 που προσελήφθησαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας να καταθέσουν δήλωση προτίμησης σχολείων.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 11 October 2016
Created: 11 October 2016
Last Updated: 11 October 2016