Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης - μόρια - περίοδος ενστάσεων

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει τους πίνακες αιτήσεων και τα αντίστοιχα μόρια για τις παρακάτω κατηγορίες μεταθέσεων:

  1. Από Περιοχή σε Περιοχή
  2. Για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ
  3. Για Διαπολιτισμικά Σχολεία

Περίοδος υποβολής ενστάσεων από τους εκπαιδευτικούς: 20/3 έως και 22/3/2017.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 27/3/2017 και μετά δεν θα μπορούν να γίνουν αλλαγές στις καταχωρισμένες αιτήσεις από τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

on 17 March 2017
Created: 17 March 2017
Last Updated: 17 March 2017