ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:Μετακινήσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινοποιήση ως προς τον αριθμό της πράξης του ΠΥΣΠΕ.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο καλούνται να παρουσιαστούν στα νέα σχολεία την Τρίτη 25/4/2017.

on 24 April 2017
Created: 25 April 2017
Last Updated: 25 April 2017