Αιτήσεις μετάθεσης ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής για Βελτίωση- Οριστική τοποθέτηση: Υποβολή προτιμήσεων για σχολικές μονάδες

Ανακοινοποίηση ως προς τις οδηγίες-βήματα της συμπλήρωσης προτιμήσεων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ70 που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αιτήσεις για Βελτίωση - Οριστική τοποθέτηση (για όσους εκπαιδευτικούς μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ η αίτηση για οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας έχει δημιουργηθεί αυτόματα) , αφού συμβουλευθούν τους συνημμένους πίνακες μορίων μετάθεσης και οργανικών κενών, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων εντός της παρακάτω προθεσμίας:

από Πέμπτη 25/5/2017 και ώρα 08:00 έως Τετάρτη 31/5/2017 και ώρα 14:00,

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του πληροφοριακού συστήματος: https://teachers.minedu.gov.gr

 

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 

on 24 May 2017
Created: 25 May 2017
Last Updated: 25 May 2017