Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της, κατά φθίνουσα σειρά.

 Από 13/6/2017 έως 15/6/2017  και ώρα 15.00 δίδεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για λόγους που αφορούν τόσο στην ένταξη , όσο και στη μοριοδότηση, στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας (Ερμού 70, 3ος όροφος, γρ. 34). 

 

on 13 June 2017
Created: 13 June 2017
Last Updated: 13 June 2017