Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών Παράλληλης Στήριξης ΠΕ60 & ΠΕ70

Καλούνται οι εκπ/κοί που εμφανίζονται στο συνημμένο αρχείο να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης τους την Τρίτη, 12/9/2017.

 

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

on 11 September 2017
Created: 11 September 2017
Last Updated: 11 September 2017