ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ

 • Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Σας ενημερώνουμε πως η πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ, αφορά και τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν απόσπαση για το διδακτικό έτος 2018-19 σε ειδικό σχολείο (Δημοτικό / Νηπιαγωγείο) ή Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.)  της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας (Υποβολή αιτημάτων / αρχείων / δικαιολογητικών -> Ηλεκτρονική υποβολή -> αίτησης απόσπασης - δικαιολογητικών Εκπαιδευτικών).

       Στην αίτηση, θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Επιθυμώ απόσπαση -> Από τη Γενική στην Ειδική Αγωγή». Μετά την αποθήκευση της αίτησης, θα εμφανιστεί πεδίο, στο οποίο ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να επιλέξει το προσόν (ή προσόντα) που διαθέτει, ώστε να μπορεί να εργαστεί στην Ειδική Αγωγή και να τα υποβάλει στη φόρμα. Στο ίδιο πεδίο εμφανίζεται και η επιλογή για απόσπαση και στην Γενική Αγωγή, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί απόσπαση και στις δύο (2) κατηγορίες.

  Αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

  από 04/07/2018 έως και 24/07/2018

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 •       Σας ενημερώνουμε πως η πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ, αφορά και τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν απόσπαση για το διδακτικό έτος 2018-19 σε ειδικό σχολείο (Δημοτικό / Νηπιαγωγείο) ή Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.)  της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας (Υποβολή αιτημάτων / αρχείων / δικαιολογητικών -> Ηλεκτρονική υποβολή -> αίτησης απόσπασης - δικαιολογητικών Εκπαιδευτικών).

       Στην αίτηση, θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Επιθυμώ απόσπαση -> Από τη Γενική στην Ειδική Αγωγή». Μετά την αποθήκευση της αίτησης, θα εμφανιστεί πεδίο, στο οποίο ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να επιλέξει το προσόν (ή προσόντα) που διαθέτει, ώστε να μπορεί να εργαστεί στην Ειδική Αγωγή και να τα υποβάλει στη φόρμα. Στο ίδιο πεδίο εμφανίζεται και η επιλογή για απόσπαση και στην Γενική Αγωγή, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί απόσπαση και στις δύο (2) κατηγορίες.

   

  Αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

  από 04/07/2018 έως και 24/07/2018

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Ο κ. Μαρινόπουλος Ανδρέας με Α.Μ. 205358 ΠΕ86 δεν κατέθεσε αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης και θα τοποθετηθεί στη Γ' Φάση. Το σύνολο των μορίων του είναι 62,98.

  Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν οριστικά, καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους, την Πέμπτη 21-06-2018.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Ο κ Μαρινόπουλος Ανδρέας με Α.Μ. 205358 ΠΕ86 δεν κατέθεσε αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης και θα τοποθετηθεί στη Γ' Φάση. Το σύνολο των μορίων του είναι 62,98.

 • Καλούνται όσοι από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, να υποβάλλουν αιτήσεις γιααμοιβαίαμετάθεση (ανά ζεύγη) έως τις22/6/2018.

  Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα ζεύγη των εκπαιδευτικών που αιτούνται αμοιβαίας μετάθεσης:

  α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (Α 45 ), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (Α 94), μέχρι 31 Αυγούστου 2018.

  β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2018.

  γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-8-2018 δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97 «οι χαρακτηριζόμενοι ως οργανικά υπεράριθμοι δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης» καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 7 του Π.Δ. 50/1996 «Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν.1566/1985.»

  Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί αναφέρονται στον πίνακα «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ60 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2018 ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ».

   

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Η κα Ξάνθη Γεωργία με Α.Μ. 608655 ΠΕ60 παραμένει στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ διότι δεν κατέθεσε δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και θα τοποθετηθεί στη Γ' Φάση.

   

   

 • Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος e-data παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτίμησης Σχολικών Μονάδων για τις Μεταθέσεις Γενικής Αγωγής έως τις 23:59 σημερινής (29 Μαΐου 2018).

   

  Από τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας

 • Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ06,ΠΕ11,ΠΕ60 και ΠΕ70 που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αιτήσεις για Βελτίωση - Οριστική τοποθέτηση (για όσους εκπαιδευτικούς μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ η αίτηση για οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας έχει δημιουργηθεί αυτόματα), αφού συμβουλευθούν τους συνημμένους πίνακες μορίων μετάθεσης και οργανικών κενών, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων εντός της παρακάτω προθεσμίας:

  από Τρίτη 22/5/2018 έως Τρίτη 29/5/2018 και ώρα 14:00,

  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑμέσω του πληροφοριακού συστήματος: https://teachers.minedu.gov.gr

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής του κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αιτήσεις για Βελτίωση - Οριστική τοποθέτηση, αφού συμβουλευθούν τους συνημμένους πίνακες μορίων μετάθεσης και οργανικών κενών, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων εντός της παρακάτω προθεσμίας:

  από Δευτέρα 21/5/2018 έως Παρασκευή 25/5/2018 και ώρα 14:00.

  Η υποβολή θα γίνεται με κατάθεση της χειρόγραφα συμπληρωμένης αίτησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  α) αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34.

  β) με αποστολή μέσω fax στο 2610229253 ,με την υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης στα τηλέφωνα 2610229232, 234, 236

  γ) με αποστολή μέσω email της υπογεγραμμένης αίτησης-δήλωσης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης στα τηλέφωνα 2610229232, 234, 236

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, με την αριθμ. 18/17-05-2018 πράξη του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

  Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν με την διαδικασία τοποθέτησης των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5α και 5β του άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 θα τοποθετηθούν σε κενές θέσεις σχολείων (παρ. 5γ του άρθρου 14 του ίδιου Π.Δ.) κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων (άρθρου 15 το Π.Δ. 50/1996).

 • Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, ανακοινοποιεί τον πίνακα ως προς τα μόρια των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Λαμπροπούλου Αικατερίνη ΠΕ60, Αδελφοπούλου Δομνίκη ΠΕ70 και Χαλιπίλια Αρετή ΠΕ70.

 • Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή που χρήζει κατ’ οίκον διδασκαλία βρίσκεται στην περιοχή της Οβρυάς.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Καλούνται οι εκπ/κοί που εμφανίζονται στο συνημμένο αρχείο να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης τους την Τετάρτη, 09/05/2018.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ