ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ

 • ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ

  Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την υπ. αριθμ. 22/16-06-2021 Πράξη του οριστικοποιεί τους πίνακες οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης θέσης των εκπαιδευτικών ΕΑΕ, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας και την ολοκλήρωση της Γ' Φάσης τοποθετήσεων

 • Γ' ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60 ΕΑΕ

 • Β' ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60 ΕΑΕ

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70

  Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την υπ. αριθμ. 21/15-06-2021 Πράξη του οριστικοποιεί:

  α) τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων, των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης,

  β) τα εναπομείναντα οργανικά κενά των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων και

  γ) δίνει νέα προθεσμία για τις δηλώσεις βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 από την Τετάρτη 16-06-2021 έως την Κυριακή 20-06-2021 και ώρα 23:59.

  Η παραπάνω ημερομηνία είναι καταληκτική και εκπρόθεσμες δηλώσεις δε θα γίνονται δεκτές. Οι δηλώσεις θα γίνουν αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr/

  Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των χρονικών ορίων, καθώς το σύστημα υποβολής αιτήσεων «κλείνει» αυτόματα και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παρέμβασης και εκπρόθεσμης καταχώρησης.

  Επισημαίνεται ότι δεν θα υποβληθεί νέα Αίτηση. Οι προτιμήσεις θα δηλωθούν στην ήδη υπάρχουσα αίτηση.

 • ΠΥΣΠΕ ΑΧΑΪΑΣ - Επείγουσα Ανακοίνωση για μεταφορά οργανικών θέσεων ΠΕ11 & ΠΕ06

 • Πρόσκληση για μεταθέσεις Γενικής Αγωγής

 • ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας μορίων για βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς του όλων των κλάδων Γενικής Αγωγής

 • ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΆΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΡΑΞΗ 12/11-05-2021)

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στις σχολικές

  μονάδες μετακίνησής τους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
   
  Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών

  μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους

 • Μετακινήσεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν αύριο Τρίτη

  11/05/2021 στις σχολικές μονάδες μετακίνησής τους".
   
  Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών
  μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους".
   
 • Τελικοί πίνακες μορίων μετάθεσης ύστερα από την περίοδο αιτήσεων θεραπείας.

 • Ορισμός επιπλέον μελών ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Αίτηση για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή

  Kατά τα οριζόμενα στη με αριθ. πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο μεταθέσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’), οι αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή  εκπαιδευτικών ΠΕ για το έτος 2020-2021 γίνονται  μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

        Σας ενημερώνουμε ότι στο πληροφοριακό σύστημα e- data center καθώς και στην πλατφόρμα teachers.minedu.gov.gr στο πεδίο της συνυπηρέτησης και στο πεδίο της εντοπιότητας εμφανίζονται οι πρώην δημοτικές ενότητες. Όμως, τα μόρια που θα σας προσμετρηθούν θα είναι για τους Καλλικρατικούς Δήμους (Πατρέων, Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας, Καλαβρύτων, Αιγιάλειας). Τα μόρια αυτά θα φανούν εφόσον δηλώσετε σχολικές μονάδες.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Εκ της γραμματείας του ΠΥΣΠΕ

 • Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης Γενικής και Ειδικής Αγωγής εντός του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας - Περίοδος αιτήσεων θεραπείας

  Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας ανακοινώνει τους πίνακες μορίων μετάθεσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς του που υπέβαλαν εντός προθεσμίας αίτηση για βελτίωση - οριστική τοποθέτηση για τις σχολικές μονάδες της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής της Δ/νσης ΠΕ Αχαΐας.

  Περίοδος κατάθεσης αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων): 24/03/2021 - 02/04/2021 και ώρα 14.00.

  Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση θεραπείας (ένσταση), πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοe-mail:pyspe@dipe.ach.sch.gr

  Παρατήρηση:Tα μόρια συνυπηρέτησης και εντοπιότητας θα προσμετρηθούν μετά την υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Αναπληρωτές ΠΕ70 Γενικής, ΕΑΕ, Παράλληλης (8-3-2021): Δήλωση προτίμησης Σχολείων

  Ανακοινοποίηση ως προς Κενα ΠΕ70 Γενικής - Αφαιρέθηκε το Δ.Σ. Λιμνοχωρίου

  Καλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 Γενικής, ΕΑΕ και Παράλληλης που περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους Πίνακες να υποβάλλουν Δήλωση Προτίμησης Σχολείων σήμερα Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και μέχρι ώρα 14:30 στο mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε κενά λόγω covid

  Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 • Αναπληρωτές ΠΕ70 (10-2-2021): Δήλωση προτίμησης Σχολείων

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής ΠΕ70 που προσλήφθηκαν σήμερα Τετάρτη 10-02-2021, στην Δ/νση ΠΕ Αχαΐαςμε σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19,να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων σήμερα Τετάρτη 10-02-2021 και έως ώρα 15:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 • Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

  Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες μετακίνησης την Τρίτη 12-01-2021.

 • Δήλωση προτιμήσεων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (Πίνακες και Κενά)

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Eιδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ και Παράλληλη) που προσλήφθηκαν στην Δ/νση ΠΕ Αχαΐας για την κάλυψη λειτουργικών κενών (Δ΄ΦΑΣΗ) να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων από σήμερα Τρίτη 5-1-2021 έως Πέμπτη 7-1-2021 και ώρα 9:00 πμ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 • Δήλωση προτιμήσεων αναπληρωτών Γενικής Αγωγής (Πίνακες και Κενά)

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής ΠΕ70, ΠΕ60,ΠΕ11 ,ΠΕ70 ΖΕΠ και ΠΕ86  που προσλήφθηκαν στην Δ/νση ΠΕ Αχαΐαςγια την κάλυψη λειτουργικών κενών (Δ΄ΦΑΣΗ)  να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων  από σήμερα Τρίτη 5-1-2021 έως Πέμπτη 7-1-2021 και ώρα 9:00 πμ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).