ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ

 • Ανακοίνωση αμοιβαίων μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψήφιων διευθυντών Π.Ε. Αχαΐας

  Καλούνται οι υποψήφιοι Δ/ντές της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας να προσέλθουν στη διαδικασία της συνέντευξης κατά την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας (Ερμού 70 Πάτρα, 4ος όροφος, Γραφείο 40)

  Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι' αυτούς ημερομηνία, υποβάλλουν μέσω fax (2610229255) ή e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προς το συμβούλιο.

  Το συμβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περόπτωση δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία προσέλευσης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων.

  Υποψήφιοι οι οποίο δεν προσέρχονται στη συνέντευξη, αποκλείονται από τη συνέντευξη.

 • Ανακοινοποίηση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών

 • Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών

 • Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας

  Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της, κατά φθίνουσα σειρά.

   Από 13/6/2017 έως 15/6/2017  και ώρα 15.00 δίδεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για λόγους που αφορούν τόσο στην ένταξη , όσο και στη μοριοδότηση, στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας (Ερμού 70, 3ος όροφος, γρ. 34). 

   

 • Β Φάση μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

  Δεν θα υπάρξει Γ' Φάση Μεταθέσεων.

   

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

  Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

  Καλούνται όσοι από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας το επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, να υποβάλλουν αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση (ανά ζεύγη) εώς τις 16/6/2017.

  Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα ζεύγη των εκπαιδευτικών που αιτούνται αμοιβαίας μετάθεσης:

  α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (Α 45 ), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (Α 94), μέχρι 31 Αυγούστου 2017.

  β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2017.

  γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-8-2017 δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

  Επισημαίνεται ότι δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως οργανικά υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Ανακοίνωση πινάκων μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων Γενικής & Ειδικής Αγωγής - Πρόσκληση για Β Φάση ΠΕ70

 • Διευκρινίσεις επί των Μεταθέσεων Γενικής Αγωγής

  Σας ενημερώνουμε πως όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, μπορούν να τροποποιήσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων στην πλατφόρμαteachers.minedu.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (31/05/2017, 14:00).

   

  Από τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.

   

 • Αιτήσεις μετάθεσης ΠΕ60 και ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής για Βελτίωση- Οριστική τοποθέτηση: Υποβολή προτιμήσεων για σχολικές μονάδες

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ60 ΕΑΕ και ΠΕ70 ΕΑΕ που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αιτήσεις για Βελτίωση - Οριστική τοποθέτηση (για όσους εκπαιδευτικούς μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ η αίτηση για οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας έχει δημιουργηθεί αυτόματα) , αφού συμβουλευθούν τους συνημμένους πίνακες μορίων μετάθεσης και οργανικών κενών, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων εντός της παρακάτω προθεσμίας:

  από Πέμπτη 25/5/2017 και ώρα 08:00 έως Τετάρτη 31/5/2017 και ώρα 14:00.

  Η υποβολή θα γίνεται με κατάθεση της χειρόγραφα συμπληρωμένης αίτησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  α) αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34.

  β) με αποστολή μέσω fax στο 2610229253 ,με την υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης στα τηλέφωνα 2610229232, 234, 236

  γ) με αποστολή μέσω email της υπογεγραμμένης αίτησης-δήλωσης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης στα τηλέφωνα 2610229232, 234, 236

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Αιτήσεις μετάθεσης ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής για Βελτίωση- Οριστική τοποθέτηση: Υποβολή προτιμήσεων για σχολικές μονάδες

  Ανακοινοποίηση ως προς τις οδηγίες-βήματα της συμπλήρωσης προτιμήσεων

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ70 που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αιτήσεις για Βελτίωση - Οριστική τοποθέτηση (για όσους εκπαιδευτικούς μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ η αίτηση για οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας έχει δημιουργηθεί αυτόματα) , αφού συμβουλευθούν τους συνημμένους πίνακες μορίων μετάθεσης και οργανικών κενών, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων εντός της παρακάτω προθεσμίας:

  από Πέμπτη 25/5/2017 και ώρα 08:00 έως Τετάρτη 31/5/2017 και ώρα 14:00,

  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑμέσω του πληροφοριακού συστήματος: https://teachers.minedu.gov.gr

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

   

 • Πίνακες μορίων μετάθεσεις για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση Γενικής & Ειδικής Αγωγής - Περίοδος ενστάσεων

  Ανακοινοποίηση:Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 Ασημακοπούλου Σοφία, Δόγκαλης Δημήτριος και Τσαραβούλη Ελένη μετακινήθηκαν στον πίνακα μορίων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης της Ειδικής Αγωγής.

   

   

  Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας ανακοινώνει τους πίνακες μορίων μετάθεσης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν εντός προθεσμίας αίτηση για βελτίωση - οριστική τοποθέτηση για τις σχολικές μονάδες της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής.

  Περίοδος ενστάσεων: 12/5/2017 - 19/5/2017 και ώρα 14.00

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Μεταθέσεις: από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ & σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης

 • ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:Μετακινήσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

  Ανακοινοποιήση ως προς τον αριθμό της πράξης του ΠΥΣΠΕ.

  Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο καλούνται να παρουσιαστούν στα νέα σχολεία την Τρίτη 25/4/2017.

 • Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης - μόρια - περίοδος ενστάσεων

  Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει τους πίνακες αιτήσεων και τα αντίστοιχα μόρια για τις παρακάτω κατηγορίες μεταθέσεων:

  1. Από Περιοχή σε Περιοχή
  2. Για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ
  3. Για Διαπολιτισμικά Σχολεία

  Περίοδος υποβολής ενστάσεων από τους εκπαιδευτικούς: 20/3 έως και 22/3/2017.

  Υπενθυμίζεται ότι από τις 27/3/2017 και μετά δεν θα μπορούν να γίνουν αλλαγές στις καταχωρισμένες αιτήσεις από τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 • Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών μετάθεσης

  Σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών μετάθεσης μέσω της σχετικής ηλεκτρονικήςφόρμαςπου υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΔΙΠΕ Αχαΐας (αναζητήστε το εικονίδιο με το ανθρωπάκι μπροστά στην οθόνη του Η/Υ ) με τίτλο:Υποβολή Αιτημάτων/αρχείων/δικαιολογητικών (ή από εδώ: https://goo.gl/RF0yvh )διευκρινίζουμε ότι:

  Μετά την είσοδο του εκπαιδευτικού στη φόρμα, την συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων και την υποβολή του 1ου δικαιολογητικού, μετά την εμφάνιση περί επιτυχούς ολοκλήρωσης της υποβολής του αρχείου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν, πατώντας το κουμπίΥποβολή Επόμενου Αρχείου – Επαναφόρτωση σελίδας, να επιλέξουν το επόμενο αρχείο-δικαιολογητικό προς αποστολή κ.ο.κ.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Οδηγίες για την διαδικασία των μεταθέσεων και την υποβολή δικαιολογητικών

  Για την υποβολή αίτησης μετάθεσης:

  1. Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μετάθεσης μέσω https://teachers.minedu.gov.gr, (αφού διαβάσουν πρώτα προσεκτικά την εγκύκλιο των μεταθέσεων -έχει αποσταλεί στις σχολικές μονάδες και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΔΙΠΕ Αχαΐας- καθώς και τις οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής φόρμας που έχουν αναρτηθεί στο https://teachers.minedu.gov.gr ) πρέπει να εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς ως χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και αφού πρώτα ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που εμφανίζονται στις καρτέλες Μητρώο και Υπηρετήσεις, να μεταβούν στην καρτέλα Αιτήσεις Μετάθεσης :

  ααρχικά να δημιουργήσουν νέα αίτηση πατώντας το κουμπί + Προσθήκη

  β) αφού συμπληρώσουν/ελέγξουν τα απαραίτητα πεδία να πατήσουν το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση, συμπληρώνοντας στο πεδίο Παρατηρήσεις την περιγραφή των δικαιολογητικών που θα στείλουν ηλεκτρονικά (ΠΡΟΣΟΧΗ: πατώντας Προσωρινή Αποθήκευση η αίτηση ΔΕΝ υποβάλλεται ακόμη, παρά αποθηκεύεται για μελλοντική επεξεργασία).

  γ) εάν σε μεταγενέστερο χρόνο θελήσουν να διορθώσουν τα στοιχεία της Προσωρινά αποθηκευμένης αίτησης τους (φυσικά πριν την Οριστική υποβολή) θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί Διόρθωση.

  δ) όσον αφορά αιτήσεις για βελτίωση - οριστική τοποθέτηση, τονίζεται ότι ΔΕΝ καταχωρούνται στη φάση αυτή τα σχολεία προτίμησης.

  ε) η αίτηση θεωρείται καταχωρημένη ΜΟΝΟ μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ που γίνεται πατώντας το αντίστοιχο κουμπί Οριστικοποίηση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Όπως επισημαίνεται και στις σχετικές οδηγίες, εάν έχει γίνει Οριστικοποίηση της αίτησης ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να να την τροποποιήσει.

  2. Πατώντας το κουμπί Ανάκληση,η οριστικά κατατεθειμένη αίτηση ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και ο εκπαιδευτικός ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΝΕΑ στην ίδια κατηγορία μεταθέσεων.

  Για την αποστολή δικαιολογητικών:

  Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης (υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει στο πεδίο Παρατηρήσεις να έχουν περιγραφεί τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά), θα πρέπει, όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να σταλούν στην ΔΙΠΕ Αχαΐας, να σταλούν με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  α) είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΔΙΠΕ Αχαΐας (στο κάτω αριστερά μέρος της σελίδας, πατήστε στο εικονίδιο με τίτλο: Υποβολή Αιτημάτων/αρχείων/δικαιολογητικών,

  β) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ακολουθώντας τα όσα αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

  Επισήμανση:Εδικά για την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μεταβούν στην ιστοσελίδα www.ermis.gov.gr -> (στο πάνω αριστερά μέρος της σελίδας) Σύνδεση(είσοδος με κωδικούς taxisnet) -> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία 2-> 7. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο). Με αυτό τον τρόπο το πιστοποιητικό εκδίδεται άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να αποθηκευθεί τοπικά στον υπολογιστή του εκπαιδευτικού.

  Τονίζεται ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν στείλει πρόσφατα (εντός τριμήνου) δικαιολογητικά (οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, βεβαίωση φοίτησης τέκνου κλπ) θα πρέπει να να στείλουν με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω, ΕΙΤΕ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ επικαιροποίηση των υπηρεσιακών-ατομικών-οικογενεικών τους στοιχείων ΕΙΤΕ ΟΧΙ.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Ανακοινοποίηση στις Οδηγίες για την διαδικασία των μεταθέσεων και την υποβολή δικαιολογητικών

  Ανακοινοποίηση ως προς τη σελίδα υποβoλής αίτησης μετάθεσης.

  Η σωστή διεύθυνση είναι: https://teachers.minedu.gov.gr

   

  Υποβολή αίτησης μετάθεσης:

  1. Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μετάθεσης μέσω https://teachers.minedu.gov.gr, (αφού διαβάσουν πρώτα προσεκτικά την εγκύκλιο των μεταθέσεων -έχει αποσταλεί στις σχολικές μονάδες και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΔΙΠΕ Αχαΐας- καθώς και τις οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής φόρμας που έχουν αναρτηθεί στο https://teachers.minedu.gov.gr ) πρέπει να εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς ως χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και αφού πρώτα ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που εμφανίζονται στις καρτέλες Μητρώο και Υπηρετήσεις, να μεταβούν στην καρτέλαΑιτήσεις Μετάθεσης :

  α)αρχικά να δημιουργήσουν νέα αίτηση πατώντας το κουμπί+ Προσθήκη

  β) αφού συμπληρώσουν/ελέγξουν τα απαραίτητα πεδία να πατήσουν το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση,συμπληρώνοντας στο πεδίο Παρατηρήσεις την περιγραφή των δικαιολογητικών που θα στείλουν ηλεκτρονικά (ΠΡΟΣΟΧΗ: πατώντας Προσωρινή Αποθήκευση η αίτηση ΔΕΝ υποβάλλεται ακόμη, παρά αποθηκεύεται για μελλοντική επεξεργασία).

  γ) εάν σε μεταγενέστερο χρόνο θελήσουν να διορθώσουν τα στοιχεία της Προσωρινά αποθηκευμένης αίτησης τους (φυσικά πριν την Οριστική υποβολή) θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί Διόρθωση.

  δ) όσον αφορά αιτήσεις για βελτίωση - οριστική τοποθέτηση, τονίζεται ότι ΔΕΝ καταχωρούνται στη φάση αυτή τα σχολεία προτίμησης.

  ε) η αίτηση θεωρείται καταχωρημένη ΜΟΝΟ μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ που γίνεται πατώντας το αντίστοιχο κουμπί Οριστικοποίηση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Όπως επισημαίνεται και στις σχετικές οδηγίες, εάν έχει γίνει Οριστικοποίηση της αίτησης ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να να την τροποποιήσει.

  2. Πατώντας το κουμπί Ανάκληση,η οριστικά κατατεθειμένη αίτησηΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και ο εκπαιδευτικόςΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΝΕΑ στην ίδια κατηγορία μεταθέσεων.

  Αποστολή δικαιολογητικών:

  Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης (υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει στο πεδίοΠαρατηρήσεις να έχουν περιγραφεί τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά), θα πρέπει, όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να σταλούν στην ΔΙΠΕ Αχαΐας, να σταλούν με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  α)είτε μέσωτηςηλεκτρονικής φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΔΙΠΕ Αχαΐας (στο κάτω αριστερά μέρος της σελίδας, πατήστε στο εικονίδιο με τίτλο:Υποβολή Αιτημάτων/αρχείων/δικαιολογητικών,

  β)είτεμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ακολουθώντας τα όσα αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

  Επισήμανση:Εδικά για την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μεταβούν στην ιστοσελίδα www.ermis.gov.gr -> (στο πάνω αριστερά μέρος της σελίδας)Σύνδεση (είσοδος με κωδικούς taxisnet) ->ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία 2->7. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο). Με αυτό τον τρόπο το πιστοποιητικό εκδίδεται άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να αποθηκευθεί τοπικά στον υπολογιστή του εκπαιδευτικού.

  Τονίζεται ότι όσοι εκπαιδευτικοίδεν έχουν στείλει πρόσφατα (εντός τριμήνου) δικαιολογητικά (οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης,βεβαίωσηφοίτησης τέκνου κλπ) θα πρέπει να να στείλουν με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω,ΕΙΤΕ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ επικαιροποίηση των υπηρεσιακών-ατομικών-οικογενεικών τους στοιχείωνΕΙΤΕ ΟΧΙ.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Οδηγίες για την διαδικασία των μεταθέσεων και την υποβολή δικαιολογητικών

  Υποβολή αίτησης μετάθεσης:

  1. Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μετάθεσης μέσω https://teachers.minedu.gov.gr, (αφού διαβάσουν πρώτα προσεκτικά την εγκύκλιο των μεταθέσεων -έχει αποσταλεί στις σχολικές μονάδες και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΔΙΠΕ Αχαΐας- καθώς και τις οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής φόρμας που έχουν αναρτηθεί στο https://teachers.minedu.gov.gr ) πρέπει να εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς ως χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και αφού πρώτα ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που εμφανίζονται στις καρτέλες Μητρώο και Υπηρετήσεις, να μεταβούν στην καρτέλαΑιτήσεις Μετάθεσης :

  α)αρχικά να δημιουργήσουν νέα αίτηση πατώντας το κουμπί+ Προσθήκη

  β) αφού συμπληρώσουν/ελέγξουν τα απαραίτητα πεδία να πατήσουν το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση,συμπληρώνοντας στο πεδίο Παρατηρήσεις την περιγραφή των δικαιολογητικών που θα στείλουν ηλεκτρονικά (ΠΡΟΣΟΧΗ: πατώντας Προσωρινή Αποθήκευση η αίτηση ΔΕΝ υποβάλλεται ακόμη, παρά αποθηκεύεται για μελλοντική επεξεργασία).

  γ) εάν σε μεταγενέστερο χρόνο θελήσουν να διορθώσουν τα στοιχεία της Προσωρινά αποθηκευμένης αίτησης τους (φυσικά πριν την Οριστική υποβολή) θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί Διόρθωση.

  δ) όσον αφορά αιτήσεις για βελτίωση - οριστική τοποθέτηση, τονίζεται ότι ΔΕΝ καταχωρούνται στη φάση αυτή τα σχολεία προτίμησης.

  ε) η αίτηση θεωρείται καταχωρημένη ΜΟΝΟ μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ που γίνεται πατώντας το αντίστοιχο κουμπί Οριστικοποίηση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Όπως επισημαίνεται και στις σχετικές οδηγίες, εάν έχει γίνει Οριστικοποίηση της αίτησης ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να να την τροποποιήσει.

  2. Πατώντας το κουμπί Ανάκληση,η οριστικά κατατεθειμένη αίτησηΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και ο εκπαιδευτικόςΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΝΕΑ στην ίδια κατηγορία μεταθέσεων.

  Αποστολή δικαιολογητικών:

  Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης (υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει στο πεδίοΠαρατηρήσεις να έχουν περιγραφεί τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά), θα πρέπει, όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να σταλούν στην ΔΙΠΕ Αχαΐας, να σταλούν με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  α)είτε μέσωτηςηλεκτρονικής φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΔΙΠΕ Αχαΐας (στο κάτω αριστερά μέρος της σελίδας, πατήστε στο εικονίδιο με τίτλο:Υποβολή Αιτημάτων/αρχείων/δικαιολογητικών,

  β)είτεμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ακολουθώντας τα όσα αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

  Επισήμανση:Εδικά για την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μεταβούν στην ιστοσελίδα www.ermis.gov.gr -> (στο πάνω αριστερά μέρος της σελίδας)Σύνδεση (είσοδος με κωδικούς taxisnet) ->ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία 2->7. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο). Με αυτό τον τρόπο το πιστοποιητικό εκδίδεται άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να αποθηκευθεί τοπικά στον υπολογιστή του εκπαιδευτικού.

  Τονίζεται ότι όσοι εκπαιδευτικοίδεν έχουν στείλει πρόσφατα (εντός τριμήνου) δικαιολογητικά (οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης,βεβαίωσηφοίτησης τέκνου κλπ) θα πρέπει να να στείλουν με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω,ΕΙΤΕ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ επικαιροποίηση των υπηρεσιακών-ατομικών-οικογενεικών τους στοιχείωνΕΙΤΕ ΟΧΙ.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ