ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11

Καλούνται οι εκπ/κοί που εμφανίζονται στο συνημμένο αρχείο να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης τους την Τετάρτη, 14/02/2018.

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

on 13 February 2018
Created: 13 February 2018
Last Updated: 13 February 2018