Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ60ΕΑΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο να παρουσιαστούν στα σχολεία τοποθέτησής τους, την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018.

on 10 September 2018
Created: 10 September 2018
Last Updated: 10 September 2018