Ανάρτηση 4ης Συμπληρωματικής Παραγγελίας βιβλίων

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως υπολογίστηκε η 4η Συμπληρωματική Παραγγελία για τις Σχολικές Μονάδες βαθμίδας Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου που βάσει νεότερης δήλωσης μαθητικού δυναμικού ή άλλων δηλώσεων χρειάζονται επιπλέον βιβλία.

Η 4η Συμπληρωματική Παραγγελία έχει αναρτηθεί:

  • Στη σελίδα των συγκεκριμένων Σχολικών Μονάδων στον ιστότοπο http://publications.cti.gr -> Δημόσια Σχολεία -> (στοιχεία πρόσβασης ΠΣΔ) -> Παραγγελίες -> Συμπληρωματικές Παραγγελίες,
  • Στη σελίδα των αρμόδιων Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο http://publications.cti.gr -> Κέντρα Διανομής -> (στοιχεία πρόσβασης ΚΔ) -> Συμπληρωματικές Παραγγελίες

Τα βιβλία που εμπεριέχονται στη 4η Συμπληρωματική Παραγγελία σας μπορούν να παραληφθούν άμεσα από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής σας.

Διευκρινίζουμε πως σε περίπτωση που το Κέντρο Διανομής δεν έχει επαρκές απόθεμα που να καλύπτει το σύνολο των 4ων Συμπληρωματικών Παραγγελιών, έχει γίνει ήδη έλεγχος από εμάς και θα αποσταλεί στα συγκεκριμένα Κέντρα Διανομής επιπλέον απόθεμα εντός των επόμενων ημερών. Γι’ αυτό παρακαλούμε να βρίσκεστε σε επικοινωνία με το Κέντρο Διανομής σας.

Υπενθυμίζουμε ότι:

  • Δε θα πρέπει να δίνονται βιβλία από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση,

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος

on 02 October 2018
Created: 02 October 2018
Last Updated: 02 October 2018