Χαιρετιστήριο μήνυμα Γεωργακοπούλου Άννας - Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ 07, των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, 1ο & 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιόνιων Νήσων

on 10 January 2019
Created: 10 January 2019
Last Updated: 10 January 2019