ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 03/10/2019.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 02 October 2019
Created: 02 October 2019
Last Updated: 02 October 2019