ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Γ' ΦΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες να αναλάβουν υπηρεσία την Τετάρτη 13/11/2019.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 12 November 2019
Created: 12 November 2019
Last Updated: 12 November 2019