Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε ΦΕΚ - "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις"

on 29 April 2020
Created: 29 April 2020
Last Updated: 29 April 2020