Ανακοίνωση για τους νεοδιόριστους της Ειδικής Αγωγής

Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής διορίζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 1289/τ.Γ’/19-8-2020 ΦΕΚ να αναλάβουν υπηρεσία και να ορκιστούν - προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυνάπτονται) - στα γραφεία της Διεύθυνσης (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34). Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να μεριμνήσουν, ώστε να προσκομίσουν και τον υπηρεσιακό φάκελο (προσωπικό μητρώο υπαλλήλου) για την καταχώρηση των υπηρεσιακών τους εγγράφων στην Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29-07-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κλείνουν τηλεφωνικό ραντεβού με την Υπηρεσία μας για την προσέλευσή τους, χωρίς να δημιουργείται συνωστισμός προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων, στα τηλέφωνα: 2610229235 (κ. Τσιγκρή) και 2610229232 (κ. Γιαννακούδη).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πέραν της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας να μεριμνούν για την ατομική τους υγεία με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η ορκωμοσία θα γίνεται σταδιακά σε ομάδες των 5 ατόμων από την Παρασκευή 21/8/2020 έως και την Τετάρτη 26/8/2020, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

Παρακαλούμε να έχετε ήδη συμπληρωμένα τα έντυπα, όταν προσέρχεστε στην Υπηρεσία, για αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού.

 

on 20 August 2020
Created: 20 August 2020
Last Updated: 20 August 2020