Αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ: Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων

Καλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ ΕΒΠ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης έως σήμερα Τετάρτη 07-10-2020 και ώρα 19:00, ηλεκτρονικά, με αποστολή της δήλωσης τοποθέτησής τους, στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

on 07 October 2020
Created: 08 October 2020
Last Updated: 08 October 2020