ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδικασία λειτουργικών υπεραριθμιών, ότι αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1997.

Επισημαίνεται, ότι με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται από κάποια σχολική μονάδα, ως υπεράριθμοι, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επιστρέψουν σε αυτή, σε περίπτωση που δημιουργηθούν κενές θέσεις.

Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να επιστρέψουν στη σχολική μονάδα, όπου κρίθηκαν υπεράριθμοι, πρέπει να το γνωστοποιήσουν, έγκαιρα, καταθέτοντας σχετική δήλωση στο ΠΥΣΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα χαρακτηριστούν, ονομαστικά, ως λειτουργικά υπεράριθμοι και θα κληθούν να δηλώσουν σχολική μονάδα τοποθέτησης, πρέπει να αποστείλουν, ταυτόχρονα και σχετική δήλωση, όπου θα διατυπώνουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση, σε περίπτωση δημιουργίας κενής θέσης.

Στην περίπτωση αυτή (δημιουργίας κενής θέσης), το ΠΥΣΠΕ θα επικοινωνήσει μαζί τους, πριν ενεργοποιήσει την δήλωσή τους και πραγματοποιήσει την μετακίνησή τους.

on 07 August 2021
Created: 07 August 2021
Last Updated: 07 August 2021