ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες μορίων μετάθεσης των μελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού ύστερα από την περίοδο ενστάσεων.

on 22 March 2022
Created: 22 March 2022
Last Updated: 22 March 2022