Τροποποίηση πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών ΠΕ70 για βελτίωση θέσης-οριστικής τοποθέτησης

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την υπ΄αρίθμ. 14/20-4-2022 Πράξη του, τροποποιεί τον πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70, ως προς τους: κ.κ Τσιουρή Ζαχάρω (οργανική θέση), Οικονόμου Άγγελος (εντοπιότητα) και Μάντζου Βασιλική (αλλαγή συνολικών μορίων μετάθεσης λόγω λανθασμένης καταχώρησης μορίων στο Μητρώο από το ΠΥΣΠΕ προέλευσης).

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 20_4_22.xls)ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 20_4_22.xls 263 kB
on 20 April 2022
Created: 20 April 2022
Last Updated: 20 April 2022