ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Σας αποστέλλουμε επιμορφωτικό υλικό για τους Μέντορες, καθώς και τις παρουσιάσεις για τους Μέντορες και τους Ενδοσχολικούς Συντονιστές οι οποίες προβλήθηκαν κατά τις επιμορφωτικές ημερίδες που έλαβαν χώρα στις 18 και 22 Νοεμβρίου 2022.

on 29 November 2022
Created: 29 November 2022
Last Updated: 29 November 2022