Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο

on 04 March 2019
Last Updated: 04 March 2019
Created: 04 March 2019

Αγαπητοί συνάδελφοι επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ. για την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο

Με εκτίμηση

Παπακωνσταντινοπούλου Άρτεμις

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας

Π.Ε. Αχαΐας