ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με θέμα την Επιδημιολογική Επιτήρηση του Προβλήματος της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (Σύστημα CAN-MDS)

on 25 June 2021
Last Updated: 25 June 2021
Created: 25 June 2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Συντονιστικός Φορέας της Δράσης «Συντονισμένη αντίδραση στην κακοποίηση και παραμέληση παιδιών μέσω ενός ελάχιστου συνόλου δεδομένων: από τον σχεδιασμό στην πράξη» και η Κοινοπραξία της Δράσης, σας προσκαλούν στο διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 29-30 Ιουνίου (13:00-17:00).

Η συστηματική καταγραφή της έκτασης και των χαρακτηριστικών του προβλήματος της κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών είναι βασικό εργαλείο για κάθε χώρα προκειμένου να προχωρήσει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και διαχείρισης του προβλήματος.  

Το Συνέδριο στοχεύει στη διερεύνηση των προκλήσεων αλλά και των καλών πρακτικών συλλογής δεδομένων για την έκταση και τα χαρακτηριστικά του προβλήματος της κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών, μέσα από μια συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις χώρες της ΕΕ-27. 

Σε αυτό το πλαίσιο θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα αλλά και τα διδάγματα από την πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος CAN-MDS σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες, όπως και οι τρέχουσες πρακτικές συλλογής δεδομένων που εφαρμόζονται αλλού, όπως στις ΗΠΑ.

Συνημμένη θα βρείτε την Πρόσκληση, το προκαταρκτικό πρόγραμμα, καθώς και ένα Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα CAN-MDS. 

Εγγραφές: Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας για τις δύο ημέρες στους παρακάτω συνδέσμους:

1η ημέρα (29/6/21): https://zoom.us/meeting/register/tJEscOqhqjwtEtCbtXJkE5iyntQtVSR2gnOS 

2η ημέρα (30/6/21): https://zoom.us/meeting/register/tJYvf-qppjouG9cqWRrCz8EHuLh-KHxoWxjJ 

Ενημερωτικά: η συμμετοχή είναι δωρεάν | μετά το πέρας του Συνεδρίου θα αποσταλούν ηλεκτρονικά Βεβαιώσεις Συμμετοχής | η γλώσσα εργασίας της συνάντησης είναι η Αγγλική |  το Συνέδριο θα βιντεοσκοπηθεί

Για περαιτέρω πληροφορίες: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Με εκτίμηση

Παπακωνσταντινοπούλου Άρτεμις

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας

Π.Ε. Αχαΐας