Ιστοσελίδα Αγωγής Υγείας

Αγωγής Υγείας

Το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης  Αχαΐας : 

  Υποστηρίζει τα προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία του Νομού Αχαΐας

με συμμετοχή    μαθητών και εκπαιδευτικών.

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΕΙ  εκπαιδευτικούς σε  σεμινάρια και συναντήσεις

  ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ και ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ  εκδηλώσεις και δράσεις, σε συνεργασία με άλλους φορείς

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ πολλαπλασιαστικά συμμετέχοντας επιμορφωτικά σε συνέδρια, ομάδες εργασίας, σεμινάρια

  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ  πλήθος δραστηριοτήτων και δράσεων του Τμήματος και  των Σχολείων.

 ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ  δίκτυα σχολείων (Τοπικά, Εθνικά, Ευρωπαϊκά)

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ οργανωμένη δανειστική βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικά πακέτα και υλικό.

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ και οργανώνει εκπαιδευτικό υλικό σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή

 Μεταβείτε στην Ιστοσελίδα του τμήματος

on 07 August 2015
Created: 14 August 2015
Last Updated: 14 August 2015