Η άδεια κύησης χορηγείται μόνο απ' τη Δ/νση Π.Ε.

Published: 27 July 2015
Created: 26 April 2016
Last Updated: 26 April 2016

Η άδεια Λοχείας χορηγείται μόνο απ' τη Δ/νση Π.Ε.

Published: 27 July 2015
Created: 26 April 2016
Last Updated: 26 April 2016

Η άδεια ανατροφής χορηγείται μόνο απ' τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας

Published: 27 July 2015
Created: 26 April 2016
Last Updated: 26 April 2016
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Αίτηση - δικαιολογητικά για κανονισμό χορηγίας για Δημάρχους - Πρόεδρους κοινοτήτων.pdf)Αίτηση - δικαιολογητικά για κανονισμό χορηγίας για Δημάρχους - Πρόεδρους κοινοτήτων.pdf 973 kB
Download this file (Αίτηση - δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα.pdf)Αίτηση - δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα.pdf 970 kB
Download this file (Αίτηση - δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη-ο από τον-την πρώην σύζυγο της-του.pdf)Αίτηση - δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη-ο από τον-την πρώην σύζυγο της-του.pdf 778 kB
Download this file (Αίτηση - Δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε πατρική οικογένεια.pdf)Αίτηση - Δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε πατρική οικογένεια.pdf 971 kB
Download this file (Αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης.pdf)Αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης.pdf 958 kB
Download this file (Αίτηση για αλλαγή λογαριασμού.pdf)Αίτηση για αλλαγή λογαριασμού.pdf 961 kB
Download this file (Αίτηση για αλλαγή ταυτότητας.pdf)Αίτηση για αλλαγή ταυτότητας.pdf 959 kB
Download this file (Αίτηση για αναγνώριση ετών σπουδών.pdf)Αίτηση για αναγνώριση ετών σπουδών.pdf 771 kB
Download this file (Αίτηση για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου στρατιωτικής θητείας.pdf)Αίτηση για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου στρατιωτικής θητείας.pdf 775 kB
Download this file (Αίτηση για αναγνώριση χρόνου παιδιών.pdf)Αίτηση για αναγνώριση χρόνου παιδιών.pdf 771 kB
Download this file (Αίτηση για αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα.pdf)Αίτηση για αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα.pdf 970 kB
Download this file (Αίτηση για διακοπή καταβολής σύνταξης και χορήγηση πιστοποιητικού εξόδων κηδείας.pdf)Αίτηση για διακοπή καταβολής σύνταξης και χορήγηση πιστοποιητικού εξόδων κηδείας.pdf 956 kB
Download this file (Αίτηση για καταβολή ΕΚΑΣ.pdf)Αίτηση για καταβολή ΕΚΑΣ.pdf 961 kB
Download this file (Αίτηση μεταβίβασης σύνταξης θανόντος συνταξιούχου στη χήρα και τα παιδιά του.pdf)Αίτηση μεταβίβασης σύνταξης θανόντος συνταξιούχου στη χήρα και τα παιδιά του.pdf 969 kB
Download this file (ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.docx)ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.docx 14 kB
Download this file (Γενική Αίτηση.pdf)Γενική Αίτηση.pdf 958 kB
Download this file (Υπεύθυνη Δήλωση Επιζώντος Συζύγου.pdf)Υπεύθυνη Δήλωση Επιζώντος Συζύγου.pdf 330 kB
Published: 19 November 2019
Created: 02 December 2019
Last Updated: 02 December 2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Πρόσφατο, όπου να αναγράφεται ο γάμος παιδιών, αν υπάρχει, και οποιαδήποτε αλλαγή στον έγγαμο βίο σας , διαζύγιο ή θάνατος με την προϋπόθεση να επισυναφθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη). Σε περίπτωση διαζυγίου να προσκομίζεται το διαζευκτήριο και η δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών αν  υπάρχουν ανήλικα τέκνα
 1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ που επιθυμείτε να πιστώνεται η σύνταξή σας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο IBAN (International Bank Account Nu
 2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (και των δύο όψεων)
 3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΑΦΜ
 4. ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΑΜΚΑ
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α’(Για τους άνδρες- εφόσον δεν υπάρχει στον Ατομικό Φάκελο του υπαλλήλου)
 6. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
  1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, είτε πρόκειται για φοίτηση σε σχολείο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε για τριτοβάθμια ή ΙΕΚ. Στην περίπτωση που στην οικογένεια υπάρχει τέκνο το οποίο έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του, και είναι ακόμα φοιτητής σε 1ο Πτυχίο χρειάζεται, Βεβαίωση από τη Σχολή φοίτησης όπου να αναγράφεται: α) η ημερομηνία έναρξης ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής στη
   Σχολή, ειδικά για τα ΤΕΙ πρέπει να σημειωθεί η έναρξη του 
   εξαμήνου (χειμερινό-εαρινό), β) η προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης σε έτη και μήνες και γ) το έτος στο οποίο είναι ο φοιτητής.
   Σε περίπτωση όμως που πριν συμπληρώσει το 24ο έτος έχει εισαχθεί σε 2η Σχολή (για πτυχίο ή μεταπτυχιακό) τότε χρειάζεται η προηγούμενη βεβαίωση από τη 2η μόνο σχολή.
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΥ κ.λ.π. ΑΠΟ ΤΟ Γ.Λ.Κ. ή από ΤΑΜΕΙΑ (εφόσον υπάρχουν). α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ και β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού, αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).
 8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1983, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΧΑΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ (ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ) ΔΗΛΑΔΗ ΙΚΑ/ΟΑΕΕ/ΟΓΑ.
 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ Ι.Κ.Α. (εάν έχει γίνει)
 10. ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Μ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΑΣ Ή ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ο Α.Μ.Α. ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΝΣΗΜΩΝ.
 11. Τα παραπάνω δεν αφορούν τους ασφαλισμένους που έχουν έστω και μία μέρα

ασφάλισης στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μέχρι 31-12-1982, οι οποίοι, αν εξαγόρασαν προϋπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά της εξαγοράς (απόφαση, απόδειξη καταβολής του ποσού). Όσοι προτίθενται να εξαγοράσουν τη συντάξιμη υπηρεσία τους στο ΓΛΚ και στα λοιπά ταμεία το δηλώνουν στην αίτηση απονομής στη θέση της υπεύθυνης δήλωσης.

Δικαιολογητικά εξαγοράς χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας στο ΓΛΚ (όπως ιδιωτικός χρόνος ασφάλισης, άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού – και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011: έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών):

α) η απόφαση εξαγοράς του ΓΛΚ και

β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού, αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί η εξόφληση, βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον μήνα λήξης παρακράτησης.

Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

 1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΓΙΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ) ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ (επισυνάπτεται)
 2. ΔΗΛΩΣΗ- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ (επισυνάπτεται)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΥΚ (επισυνάπτεται)
 4. ΕΝΤΥΠΟ 1 ΓΙΑ ΔΑΥΚ (επισυνάπτεται)
 5. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΓΛΚ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ (επισυνάπτονται)
 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δ.Υ (διαγράφετε ότι δεν σας ταιριάζει- επισυνάπτεται)

Βοηθητικό αρχείο για τη συνταξιοδότηση ((επισυνάπτεται)

Published: 28 July 2015
Created: 02 December 2019
Last Updated: 02 December 2019
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΝΗ 24 kB
Published: 26 November 2015
Created: 26 November 2015
Last Updated: 26 November 2015
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Υπεύθυνη_δήλωση.doc)Υπεύθυνη_δήλωση.doc 47 kB
Download this file (Υπεύθυνη δήλωση.pdf)Υπεύθυνη δήλωση.pdf 51 kB
Published: 26 November 2015
Created: 26 November 2015
Last Updated: 26 November 2015
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ.doc 23 kB
Published: 26 November 2015
Created: 26 November 2015
Last Updated: 26 November 2015