Η άδεια κύησης χορηγείται μόνο απ' τη Δ/νση Π.Ε.

Published: 27 July 2015
Created: 26 April 2016
Last Updated: 26 April 2016

Η άδεια Λοχείας χορηγείται μόνο απ' τη Δ/νση Π.Ε.

Published: 27 July 2015
Created: 26 April 2016
Last Updated: 26 April 2016

Η άδεια ανατροφής χορηγείται μόνο απ' τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας

Published: 27 July 2015
Created: 26 April 2016
Last Updated: 26 April 2016
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Αίτηση - δικαιολογητικά για κανονισμό χορηγίας για Δημάρχους - Πρόεδρους κοινοτήτων.pdf)Αίτηση - δικαιολογητικά για κανονισμό χορηγίας για Δημάρχους - Πρόεδρους κοινοτήτων.pdf 973 kB
Download this file (Αίτηση - δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα.pdf)Αίτηση - δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα.pdf 970 kB
Download this file (Αίτηση - δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη-ο από τον-την πρώην σύζυγο της-του.pdf)Αίτηση - δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη-ο από τον-την πρώην σύζυγο της-του.pdf 778 kB
Download this file (Αίτηση - Δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε πατρική οικογένεια.pdf)Αίτηση - Δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε πατρική οικογένεια.pdf 971 kB
Download this file (Αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης.pdf)Αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης.pdf 958 kB
Download this file (Αίτηση για αλλαγή λογαριασμού.pdf)Αίτηση για αλλαγή λογαριασμού.pdf 961 kB
Download this file (Αίτηση για αλλαγή ταυτότητας.pdf)Αίτηση για αλλαγή ταυτότητας.pdf 959 kB
Download this file (Αίτηση για αναγνώριση ετών σπουδών.pdf)Αίτηση για αναγνώριση ετών σπουδών.pdf 771 kB
Download this file (Αίτηση για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου στρατιωτικής θητείας.pdf)Αίτηση για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου στρατιωτικής θητείας.pdf 775 kB
Download this file (Αίτηση για αναγνώριση χρόνου παιδιών.pdf)Αίτηση για αναγνώριση χρόνου παιδιών.pdf 771 kB
Download this file (Αίτηση για αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα.pdf)Αίτηση για αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα.pdf 970 kB
Download this file (Αίτηση για διακοπή καταβολής σύνταξης και χορήγηση πιστοποιητικού εξόδων κηδείας.pdf)Αίτηση για διακοπή καταβολής σύνταξης και χορήγηση πιστοποιητικού εξόδων κηδείας.pdf 956 kB
Download this file (Αίτηση για καταβολή ΕΚΑΣ.pdf)Αίτηση για καταβολή ΕΚΑΣ.pdf 961 kB
Download this file (Αίτηση μεταβίβασης σύνταξης θανόντος συνταξιούχου στη χήρα και τα παιδιά του.pdf)Αίτηση μεταβίβασης σύνταξης θανόντος συνταξιούχου στη χήρα και τα παιδιά του.pdf 969 kB
Download this file (ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.docx)ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.docx 14 kB
Download this file (Γενική Αίτηση.pdf)Γενική Αίτηση.pdf 958 kB
Download this file (Υπεύθυνη Δήλωση Επιζώντος Συζύγου.pdf)Υπεύθυνη Δήλωση Επιζώντος Συζύγου.pdf 330 kB
Published: 19 November 2019
Created: 02 December 2019
Last Updated: 02 December 2019
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΝΗ 24 kB
Published: 26 November 2015
Created: 26 November 2015
Last Updated: 26 November 2015
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Υπεύθυνη_δήλωση.doc)Υπεύθυνη_δήλωση.doc 47 kB
Download this file (Υπεύθυνη δήλωση.pdf)Υπεύθυνη δήλωση.pdf 51 kB
Published: 26 November 2015
Created: 26 November 2015
Last Updated: 26 November 2015
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ.doc 23 kB
Published: 26 November 2015
Created: 26 November 2015
Last Updated: 26 November 2015