Επιλέξτε αρχείο ανάλογα με το έργο πρόσληψης.

Για εύρεση του έργου πρόσληψης στη ΔΠΕ Αχαΐας δείτε εδώ

Ενέργειες Δ/ντή - Προϊσταμένου Σχ. μονάδας για ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτή στο myschool:

 

 

Published: 31 August 2023
Created: 31 August 2023
Last Updated: 31 August 2023

 Αναζητήστε τις αιτήσεις και τις αντίστοιχες χορηγήσεις αδειών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών που εγκρίνονται από το Σχολείο.

Τα έντυπα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

 • Αναρρωτική

            θα βρείτε δύο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ και αντίστοιχες ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ανάλογα με το έργο που ανήκει ο Αναπληρωτής.

 • Κανονική

           θα βρείτε δύο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ και αντίστοιχες ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ανάλογα με το έργο που ανήκει ο Αναπληρωτής.

 • Ειδικές Άδειες

          θα βρείτε δύο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ και πολλές ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ανάλογα με το είδος της άδειας (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ, ΓΑΜΟΥ, ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, κλπ) και φυσικά το έργο που ανήκει ο Αναπληρωτής

 
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ AΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ_ΕΚΟ_ΑΓΓΛΙΚΑ.docx)ΑΙΤΗΣΗ AΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ_ΕΚΟ_ΑΓΓΛΙΚΑ.docx 68 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ AΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ.doc)ΑΙΤΗΣΗ AΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ.doc 220 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx)ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx 68 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚ_ΕΚΟ_ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΗΠ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚ_ΕΚΟ_ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΗΠ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.doc 220 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 67 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 205 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx 270 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΕΙΚ_ΕΚΟ__ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΗΠ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.doc)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΕΙΚ_ΕΚΟ__ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΗΠ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.doc 238 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx 270 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.doc)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.doc 232 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx 92 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΜΕΝΗ ΔΘΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.doc)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΜΕΝΗ ΔΘΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.doc 239 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 271 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 216 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 271 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 214 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.docx 84 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 215 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 270 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 216 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 269 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 215 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.docx 271 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ.docx 210 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ 22ΗΜΕΡΩΝ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ 22ΗΜΕΡΩΝ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 269 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ 22ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ 22ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 215 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 269 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 215 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 270 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 216 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.docx 279 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ.docx 239 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 270 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 213 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 269 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 215 kB
Published: 19 September 2016
Created: 06 September 2023
Last Updated: 06 September 2023

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/ΕΕΠ/ΕΒΠ που θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους στις 7-9-2023 και στις 8-9-2023 :        

να συμπληρώσουν όλα τα έντυπα που θα κατεβάσουν από το mail, να τα υπογράψουν πρωτότυπα και στη συνέχεια να τα καταθέσουν στη σχολική μονάδα που θα αναλάβουν υπηρεσία

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:

 1. Το σύνολο των εντύπων πρόσληψης καθώς και των δικαιολογητικών όπως αυτά έχουν αναρτηθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση της Δ.Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ και έχουν αποσταλεί στο mail, θα κατατεθούν στη Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης τους κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους ( σε περίπτωση τοποθέτησης σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη γίνεται στη Σχολική Μονάδα με τις περισσότερες ώρες).
 2. H ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 12μ. καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας στη δομή ή τη σχολική μονάδα τοποθέτησης, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργείται η απαραίτητη επεξεργασία για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, και η αποδοχή ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής (η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXINET) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του τη συγκεκριμένη ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ

https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes

Οδηγίες για Διευθυντές/ντριες - Προϊσταμένους/ες Σχολικών Μονάδων σχετικά με ενέργειες στο myschool - Υπογραφή Σύμβασης (Δείτε το στο YouTube)

Published: 31 August 2023
Created: 31 August 2023
Last Updated: 31 August 2023

 

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024

Κωδικός: ΟΠΣ 6001764

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κωδικός: ΟΠΣ 6001982

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

3. Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026

Κωδικός: ΟΠΣ: 6001626

ΣΜΕΑΕ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Κωδικός: ΟΠΣ 6001774

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

5. Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση

Κωδικός: ΟΠΣ: 6001512

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

6. Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026

Κωδικός: ΟΠΣ: 6001589

ΖΕΠ Τ.Υ. - ΔΥΕΠ

 

7. Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού

Κωδικός: ΟΠΣ 6001779

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Published: 27 September 2022
Created: 06 September 2023
Last Updated: 06 September 2023

logo


ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού προσκομίζετε επιπλέον την επίσημη μετάφραση του πτυχίου, την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ και το απολυτήριο λυκείου)
 2. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας με ημερομηνία κτήσης πτυχίου (εφόσον δεν αναγράφεται στο πτυχίο ο βαθμός).
 3. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με επισυναπτόμενη την ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ( σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού και την επίσημη μετάφραση αυτού) και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο πτυχίο ο βαθμός.

Η αίτηση συνάφειας θα πρωτοκολληθεί στη σχολική μονάδα που θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Εκπαιδευτικών – Μελών ΕΕΠ /ΕΒΠ)

 1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
 2. Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ,όπου αναγράφεται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ (https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes).
 3. Σύμφωνα με το   άρθρο 180 του νόμου 4823/2021 (A΄ 136/03.08.2021) ο χρόνος υπηρεσίας που καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων.

Όσοι όμως έχουν Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ,ΑΕΙ,ΤΕΙ κτλ υποχρεούνται να προσκομίσουν τα εξής:

α) Απόφαση πρόσληψης και απόλυσης,

β) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών. Επίσης θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και το αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.4354/2015.

Επισημαίνουμε ότι συμβάσεις που αφορούν σε μίσθωση έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015.

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και οι σχετικές βεβαιώσεις ενσήμων προσκομίζονται για προϋπηρεσίες που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, η οποία θα πρωτοκολληθεί στη σχολική μονάδα που θα αναλάβουν υπηρεσία. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Εκπαιδευτικών – Μελών ΕΕΠ /ΕΒΠ)

 1. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα
 1. 8.Πρωτότυπη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

Η προσκόμισή των γνωματεύσεων είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενη για την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας

 1. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN. με πρώτο το όνομα του δικαιούχου Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού.
 2. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση χορήγησης επιδόματος τέκνων. Σε περίπτωση τέκνου άνω των 18 ετών απαιτείται βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι., ή Ι.Ε.Κ.
 3. Βεβαίωση Αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).
 4. Φωτοαντίγραφο Στρατολογίας (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη δίωξης (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)
 7. Δελτίο Απογραφής (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ)

     Ειδικότερα τα μέλη ΕΕΠ εκτός από τα ανωτέρω θα προσκομίσουν:

 1. 1.Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (αν απαιτείται)
 2. 2.Παιδαγωγική επάρκεια (αν απαιτείται)
 3. 3.Ταυτότητα μέλους/βεβαίωση ιδιότητας μέλους συλλόγου ή κλάδου(αν απαιτείται)

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών

Published: 23 September 2015
Created: 01 September 2023
Last Updated: 01 September 2023

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ατομικού Ημερήσιου Απουσιολογίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οδηγίες ανάρτησης παραστατικών στο invoices για Δ/ντές-Προϊσταμένους Σχ. Μονάδων (YouTube video)

 

 • Το Ατομικό Ημερήσιο Απουσιολόγιο εκδίδεται για κάθε μήνα του διδακτικού έτους και συμπληρώνεται την 1η ημέρα κάθε μήνα για το διάστημα του προηγούμενου μήνα και πρέπει να φέρει τις απαιτούμενες υπογραφές και σφραγίδες.
 • Το Ατομικό Ημερήσιο Απουσιολόγιο ελέγχεται και υπογράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τον/την αναπληρωτή/τρια Εκπαιδευτικό και τον/την Δ/ντή-ντρια του Δημοτικού, ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άδειες/απεργίες/απουσίες.
 • Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας (πχ. άδεια κύησης, κλπ.) το Απουσιολόγιο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται μόνο από τον/την Δ/ντή-ντρια του Δημοτικού Σχολείου.
 • Σε περίπτωση που το Απουσιολόγιο αναρτάται στην πλατφόρμα (invoices-schools), το πρωτότυπο παραμένει στο Δημοτικό. Εάν το πρωτότυπο αποστέλλεται στη Δ/νση Εκπ/σης, στο Δημοτικό φυλάσσεται αντίγραφο του Απουσιολογίου.
 • Στη στήλη «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» αναγράφεται ο αριθμός των ωρών που προβλέπεται κάθε ημέρα με βάση το τελευταίο, εν ισχύ, εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας.
 • Η Στήλη«ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»δενσυμπληρώνεται σε μη εργάσιμες ημέρες (Σ/Κ, Επίσημες αργίες, Τοπικές αργίες, Πάσχα, Χριστούγεννα, κλπ.)
 • Στη στήλη «ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ»αναγράφεται ο αριθμός των διδακτικών ωρών που προβλέπεται κάθε ημέρα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης και της Επέκτασης), με βάση το τελευταίο, εν ισχύ, εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Στη στήλη «ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»αναγράφεται ο αριθμός των διδακτικών ωρών που προβλέπεται κάθε ημέρα μόνο στην Επέκταση του Ολοήμερου Προγράμματος, με βάση το τελευταίο, εν ισχύ, εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Στη στήλη «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΠΕΡΓΙΑ/ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΑΠΟΥΣΙΑ)»αναγράφεται η αιτιολογία της απουσίας.
 • Στη στήλη «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ»: αναγράφονται πρόσθετεςεπεξηγήσεις όπως:
  • «Ενέργειες προετοιμασίας για την έναρξη των μαθημάτων», για το χρονικό διάστημα από 01/09/2023 μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
  • «Ενέργειες ολοκλήρωσης διδακτικού έτους», για το χρονικό διάστημα από τη λήξη των μαθημάτων μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (21/6 για την Α/θμια)
  • «Καθαρά Δευτέρα», «Διακοπές Πάσχα», «Διακοπές Χριστουγέννων», τοπικές αργίες, (πχ. εορτασμός πολιούχου Αγίου) στις αντίστοιχες ημερομηνίες.
  • Άλλες διευκρινίσεις, παραδείγματος χάριν σε περίπτωση στάσης εργασίας την ίδια ημέρα, αναγράφεται στις «Διευκρινίσεις» η προκηρυχθείσα στάση.

 

 

Published: 31 August 2023
Created: 31 August 2023
Last Updated: 31 August 2023