Έντυπα άδειας λοχείας αναπληρωτή με λογότυπο ΕΣΠΑ.

 

Η άδεια λοχείας χορηγείται μόνο απ' τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας.

Published: 19 September 2016
Created: 29 August 2022
Last Updated: 29 August 2022

 

Έντυπα ειδικής άδειας αναπληρωτών με λογότυπο ΕΣΠΑ

 

 

Έντυπα ειδικής άδειας αναπληρωτών με λογότυπο ΕΣΠΑ
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx)ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx 116 kB
Download this file (ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 54 kB
Download this file (ΑΔΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx)ΑΔΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx 116 kB
Download this file (ΑΔΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΑΔΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 54 kB
Download this file (ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx)ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx 115 kB
Download this file (ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 54 kB
Download this file (ΑΔΕΙΑ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx)ΑΔΕΙΑ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx 115 kB
Download this file (ΑΔΕΙΑ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΑΔΕΙΑ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 53 kB
Download this file (ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx)ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx 164 kB
Download this file (ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 54 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx)ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx 156 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 45 kB
Download this file (ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx)ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx 165 kB
Download this file (ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 54 kB
Download this file (ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx)ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx 164 kB
Download this file (ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 53 kB
Download this file (ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ 22ΗΜΕΡΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx)ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ 22ΗΜΕΡΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx 164 kB
Download this file (ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ 22ΗΜΕΡΩΝ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ 22ΗΜΕΡΩΝ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 53 kB
Download this file (ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx)ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx 165 kB
Download this file (ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 54 kB
Download this file (ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx)ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΓ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ).docx 164 kB
Download this file (ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 53 kB
Published: 19 September 2016
Created: 29 August 2022
Last Updated: 29 August 2022

Έντυπα άδειας κύησης αναπληρωτών με λογότυπο ΕΣΠΑ.

Η άδεια κύησης χορηγείται μόνο απ' τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας.

Published: 19 September 2016
Created: 29 August 2022
Last Updated: 29 August 2022

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού προσκομίζετε επιπλέον την επίσημη μετάφραση του πτυχίου, την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ και το απολυτήριο λυκείου)
 2. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας με ημερομηνία κτήσης πτυχίου (εφόσον δεν αναγράφεται στο πτυχίο).
 3. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με επισυναπτόμενη την ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ( σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού και την επίσημη μετάφραση αυτού) και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο πτυχίο ο βαθμός.

Η αίτηση συνάφειας θα πρωτοκολληθεί στη σχολική μονάδα που θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ)

 1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
 2. Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ, όπου αναγράφονται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ή φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο να αναγράφεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ΑΜΑ.
 1. 6. Σύμφωνα με το   άρθρο 180 του νόμου 4823/2021 – ΦΕΚ A 136 – 03.08.2021 “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” ο χρόνος υπηρεσίας που καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων.

Όσοι όμως έχουν Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ,ΑΕΙ,ΤΕΙ κτλ υποχρεούνται να προσκομίσουν τα εξής:

α) Απόφαση πρόσληψης και απόλυσης,

β) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών. Επίσης θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και το αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.4354/2015.

Επισημαίνουμε ότι συμβάσεις που αφορούν σε μίσθωση έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015.

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και οι σχετικές βεβαιώσεις ενσήμων προσκομίζονται για   προϋπηρεσίες που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ.

Όλοι επιβάλλεται να συμπληρώσουν την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, η οποία θα πρωτοκολληθεί στη σχολική μονάδα που θα αναλάβουν υπηρεσία(εκτός όσων δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

 1. Πρωτότυπη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα
 2. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

Η προσκόμισή των γνωματεύσεων είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενη για την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας

 1. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN. με πρώτο το όνομα του δικαιούχου Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού.
 2. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση χορήγησης επιδόματος τέκνων. Σε περίπτωση τέκνου άνω των 18 ετών απαιτείται βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι., ή Ι.Ε.Κ.
 3. Βεβαίωση Αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).
 4. Φωτοαντίγραφο Στρατολογίας (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα).

     Ειδικότερα τα μέλη ΕΕΠ εκτός από τα ανωτέρω θα προσκομίσουν:

     1.Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (Φωτοτυπία – Εφόσον Απαιτείται)

     2.Παιδαγωγική επάρκεια (Φωτοτυπία –Εφόσον απαιτείται)

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών

Published: 23 September 2015
Created: 29 August 2022
Last Updated: 29 August 2022