Έντυπο δίωρης άδειας αναπληρωτή με λογότυπο ΕΣΠΑ. Προσοχή! Νέο λογότυπο από Ιανουάριο 2018!

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ 2ωρη ΑΔΕΙΑ ΕΣΠΑ.doc)ΑΙΤΗΣΗ 2ωρη ΑΔΕΙΑ ΕΣΠΑ.doc 170 kB
Published: 19 September 2016
Created: 09 January 2018
Last Updated: 09 January 2018

Έντυπα άδειας λοχείας αναπληρωτή με λογότυπο ΕΣΠΑ. Προσοχή! Νέο λογότυπο από Ιανουάριο 2018!

 

Η άδεια λοχείας χορηγείται μόνο απ' τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ.doc)ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ.doc 169 kB
Published: 19 September 2016
Created: 09 January 2018
Last Updated: 09 January 2018

 

Έντυπα ειδικής άδειας αναπληρωτών με λογότυπο ΕΣΠΑ

 

 

Έντυπα ειδικής άδειας αναπληρωτών με λογότυπο ΕΣΠΑ
Published: 19 September 2016
Created: 17 March 2021
Last Updated: 17 March 2021

Έντυπα αναρρωτικής άδειας με λογότυπο ΕΣΠΑ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ AΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.doc)ΑΙΤΗΣΗ AΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.doc 171 kB
Download this file (ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ-ΕΣΠΑ.doc)ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ-ΕΣΠΑ.doc 189 kB
Published: 19 September 2016
Created: 08 April 2019
Last Updated: 08 April 2019

Έντυπα άδειας κύησης αναπληρωτών με λογότυπο ΕΣΠΑ. Προσοχή! Νέο λογότυπο από Ιανουάριο 2018!

Η άδεια κύησης χορηγείται μόνο απ' τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ.doc)ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ.doc 172 kB
Published: 19 September 2016
Created: 17 December 2018
Last Updated: 17 December 2018

Έντυπα Κανονικής Άδειας με λογότυπο ΕΣΠΑ

Published: 19 September 2016
Created: 08 April 2019
Last Updated: 08 April 2019

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού, επίσημη μετάφραση του πτυχίου ,αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης προσκομίζεται και το απολυτήριο λυκείου)
 2. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας με ημερομηνία κτήσης πτυχίου (εφόσον δεν αναγράφεται στο πτυχίο).
 3. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με επισυναπτόμενη την ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ( σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού και την επίσημη μετάφραση αυτού).
 4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
 5. Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ, όπου αναγράφονται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ή

φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ΑΜΑ.

 1. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στη δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση οποιασδήποτε βαθμίδας (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., κ.λ.π.) για κάθε έτος ξεχωριστά. Για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση θα προσκομίζονται απαραίτητα και οι συμβάσεις εργασίας.
 2. Πρωτότυπες (τελευταίου τριμήνου) Ιατρικές Γνωματεύσεις από Παθολόγο/Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο (Δημοσίου ή Ιδιώτη).
 3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN. με πρώτο το όνομα του δικαιούχου Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού.
 4. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(για έγγαμους).Σε περίπτωση τέκνου άνω των 18 ετών απαιτείται βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι., ή Ι.Ε.Κ.
 5. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
 6. Βεβαίωση Αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).
 7. Φωτοαντίγραφο Στρατολογίας (αναζητείται αυτεπάγγελτα)

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών

Published: 04 September 2019
Created: 04 September 2019
Last Updated: 04 September 2019

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού προσκομίζεται και απολυτήριο λυκείου)
 2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με επισυναπτόμενη την ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού.
 3. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας με ημερομηνία κτήσης πτυχίου(εφόσον δεν αναγράφεται στο τίτλο)
 4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 5. Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ, όπου αναγράφονται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ
 6. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στη δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση οποιασδήποτε βαθμίδας (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., κ.λ.π.) για κάθε έτος ξεχωριστά.
 7. Ιατρικές Βεβαιώσεις από Παθολόγο/Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο
 8. Βεβαίωση Παλαιού/Νέου Ασφαλισμένου σε περίπτωση που καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (αφορά στους εκπ/κούς Ειδικότητας ΠΕ19-20)
 9. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός IBANμε πρώτο το όνομα του δικαιούχου Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού.
 10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους)
 11. Βεβαίωση Συνυπηρέτησης-Πολυτεκνίας-Αναπηρίας (εφόσον υπάρχουν)
 12. Βεβαίωση εντοπιότητας (εφόσον υπάρχει)
 13. Επίδειξη πρωτότυπου Πιστοποιητικού Στρατολογίας για τους άνδρες (Αριθμός Στρατολογικού Μητρώου)

 

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

 

 

            

Published: 31 August 2017
Created: 31 August 2017
Last Updated: 31 August 2017

Έντυπα αναφοράς ανάληψης εκπαιδευτικών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

με λογότυπο ΕΣΠΑ

Published: 19 September 2016
Created: 11 September 2019
Last Updated: 11 September 2019